Reglement

Met de exploitatie van Cultuurcentrum Martien van Doorne streven wij ernaar het gezellig, leefbaar en veilig te houden voor alle gasten. Om die gastvrijheid te waarborgen hebben wij gedragsregels opgesteld, die onvoorwaardelijk van toepassing zijn op al onze gasten. Door gebruik te maken van onze accommodatie stemt u in met onze huisregels.

Het bestuur

De gang van zaken in Cultuurcentrum Martien van Doorne wordt bepaald door de medewerkers in de accommodatie. Zij geven leiding aan het gebruik van de accommodatie. U dient aanwijzingen van de medewerkers en het bestuur aan de deur of in de directe nabijheid van de accommodatie stipt en onmiddellijk op te volgen.

Gedrag

Wij verwachten dat onze gasten zich beleefd en respectvol gedragen ten opzichte van elkaar en ten opzichte van onze medewerkers. Gasten die zich schuldig maken aan agressief gedrag, zich in woord en gebaar racistisch of discriminerend uiten, derden belagen met ongewenste intimiteiten of zich anderszins hinderlijk of aanstootgevend gedragen kunnen voor onbepaalde tijd de toegang tot Cultuurcentrum Martien van Doorne worden geweigerd.

Hard- en/of softdrugs

Het bezit, gebruik en/of de handel in hard- en/of softdrugs of andere verboden verdovende of hallucinaties opwekkende middelen in of rondom Cultuurcentrum Martien van Doorne is niet toegestaan. Overtreding van deze regel kan betekenen dat u de toegang tot Cultuurcentrum Martien van Doorne voor onbepaalde tijd wordt geweigerd.

Horeca

In de Rabo cultuurzaal, de Martinetzaal en de Foyer is het niet toegestaan om eigen consumpties te nuttigen en/of consumptieverpakkingen van buiten mee naar binnen te nemen. Bij evenementen kunnen afwijkende regels gelden. Het meebrengen en nuttigen van consumpties en/of consumptieverpakkingen is in de vergader- en kantoorruimtes alleen mogelijk met toestemming van het bestuur van Cultuurcentrum Martien van Doorne . Het is niet toegestaan glaswerk, flesjes of andere eigendommen van Cultuurcentrum Martien van Doorne mee naar buiten te nemen. Aan personen onder de 18 jaar worden geen alcoholhoudende dranken verstrekt. Deze regels gelden ook voor het ten behoeve van derden aanschaffen van alcoholhoudende dranken. Aangeschoten of dronken gasten wordt de toegang geweigerd en hen wordt voor zover zij al toegang hebben geen alcoholhoudende drank verstrekt.

Aansprakelijkheid

Het bestuur en/of medewerkers zijn niet aansprakelijk voor vermissing en/of schade aan eigendommen van gasten.

Roken

In Cultuurcentrum Martien van Doorne geldt een algeheel rookverbod.
Ook is het niet toegestaan dat rokers buiten, recht voor de ingang, roken.
Er mag gerookt worden op het rookbalkon op de eerste verdieping.
Verwacht wordt dat rokers hun peuken in de daarvoor bestemde bakken deponeren.

Sluitingstijd

Van onze gasten wordt verwacht dat zij de door de medewerkers aangegeven sluitingstijd respecteren en de orde op straat niet verstoren.

Brandbeveiliging

Diverse ruimten in het gebouw zijn voorzien van brandinstructies. Waarschuw bij brand direct het aanwezige personeel en volg hun aanwijzingen onmiddellijk op.

EHBO/ BHV

Het personeel is bekwaam in het verlenen van eerste hulp. In de accommodatie zijn zowel een EHBO trommel als een AED apparaat aanwezig.

Afval

Voor uw afval zijn in de accommodatie prullenbakken beschikbaar, u dient deze te gebruiken. Dit geldt ook voor de directe omgeving buiten de accommodatie. Past uw afval niet in de beschikbare prullenbakken, dan kan in overleg met het personeel uw afval op andere wijze worden afgevoerd.

Toiletgebruik

Wij doen onze uiterste best de toiletten hygiënisch schoon te houden. Wij verwachten van onze gasten dat zij dit ook doen en eventuele onvolkomenheden aan ons melden. De toiletten zijn bestemd voor individueel gebruik. Verblijf om andere reden dan toiletgebruik is niet toegestaan.

Camera’s

Wij zullen, waar wij dat wenselijk vinden, gebruik maken van camera’s om uw en onze eigendommen te beschermen. Gasten stemmen er mee in dat in voorkomende gevallen opnamen aan de politie worden getoond.

Toegangscontrole

Bij evenementen kan het nodig zijn dat wij in overwegingen van veiligheid toegangscontrole toepassen. Onderdeel hiervan kan zijn dat u wordt gefouilleerd. Bij evenementen kunnen specifieke toegangseisen van toepassing zijn zoals kleding, gedrag, aantal en leeftijd. Het niet voldoen aan deze specifieke eisen kan reden zijn u de toegang tot Cultuurcentrum Martien van Doorne te weigeren.

Overtreding van onze huisregels

Overtreding van de huisregels kan tot gevolg hebben dat onze medewerkers u direct de toegang tot de accommodatie kan ontzeggen. Als u aan het verzoek de accommodatie te verlaten niet voldoet dan pleegt u lokaalvredebreuk. Dit is een strafbaar feit en zal tot gevolg hebben dat wij de politie inschakelen.

Klachten

Klachten lossen wij graag onmiddellijk op. Ons personeel is u graag van dienst om het u zo goed mogelijk naar de zin te maken. Bent u desondanks niet tevreden, dan kunt u zich schriftelijk of per mail richten tot het bestuur van Cultuurcentrum Martien van Doorne.