Vrijwilligerscoördinator gezocht!

Functieprofiel Vrijwilligerscoördinator (vrijwillig)

 

Doel/kern van de functie:

De coördinator Vrijwilligers zorgt er voor dat onze vrijwilligers zich kunnen inzetten voor cultuurcentrum Martien van Doorne. We hebben op dit moment circa 35 vrijwilligers, die zich inzetten voor taken als op- en afbouw, techniek, gastvrouw/-heer, zaalwacht, koffieverkoop, muntverkoop en artiesthandling.

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Je verzorgt de planning van de vrijwilligers voor de verschillende activiteiten en evenementen die plaatsvinden in het cultuurcentrum. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de vrijwilligers. Je brengt advies uit aan de algemeen manager voor zaken op het gebied van vrijwilligersbeleid. De algemeen manager blijft ten alle tijden eindverantwoordelijk.

Werving en Selectie

 • Correspondentie met kandidaat-vrijwilligers
 • Organiseren van kennismakingsbijeenkomsten voor nieuwe vrijwilligers
 • Selectiegesprekken: planning, gesprekken bijwonen, contact onderhouden en administratie hieromtrent bijhouden

Organisatie

 • Roosters maken
 • Vrijwilligersbijeenkomsten organiseren
 • Aansturen vrijwilligers, soms in werkgroepverband, voor zover hun taken vallen onder de coördinator vrijwilligers

Begeleiding vrijwilligers

 • Ondersteunen, begeleiden en coachen in het dagelijkse werk, een luisterend oor bieden
 • Voortgangsgesprekken organiseren en bijwonen
 • Vrijwilligers stimuleren of aansporen daar waar nodig, inspelen op hun behoeften
 • Ertoe bijdragen dat de vrijwilligers betrokken en gemotiveerd blijven, evenals voldoende gekwalificeerd

Overig

 • Input leveren voor (functie-gerelateerd) nieuwsbrieven, jaarverslag en jaarplan
 • Regelmatig overleg met de algemeen manager en horeca- en evenementenmanager voor optimale afstemming van activiteiten en bezetting
 • Uitdragen van het vastgestelde vrijwilligersbeleid

Eigenschappen en vaardigheden

 • Zelfstandig kunnen functioneren, en tegelijkertijd ook een teamspeler zijn
 • Plezier in organiseren, enthousiast, omgevingsbewust
 • Heeft bij voorkeur ervaring in een vrijwilligersorganisatie
 • Beschikt over gebleken leidinggevende capaciteiten en kan motiverend sturing geven aan vrijwilligers
 • Is in staat om vrijwilligers te binden aan het cultuurcentrum Martien van Doorne en draagt bij aan een lerende omgeving.

Reactie

Wanneer je interesse hebt, stuur dan voor 1 september een mail met cv en motivatie naar manager@ccmvd.nl.