Vacature: bestuurslid

BESTUURSLID

Het Cultuurcentrum is op zoek naar versterking van het bestuur voor de portefeuille ondernemerschap / vicevoorzitter.

We zoeken een vrouw of man uit Deurne met het volgende profiel:

Bestuursleden hebben bij voorkeur een ervaren bestuurlijk profiel en verbondenheid met Deurne. Zo mogelijk in combinatie met specifieke kennis van en/of ervaring op een van de volgende dimensies: cultureel, financieel, marketing, ondernemerschap, huisvesting, juridisch of politiek-bestuurlijk. Gelet op de doelstelling van de Stichting is affiniteit met cultuur vanzelfsprekend. De bestuursleden conformeren zich aan het vastgestelde beleid en leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van toekomstig beleid met zo mogelijk inbreng vanuit het eigen aandachtsgebied c.q. deskundigheid.

Voor alle bestuursfuncties geldt dat het bestuurslid affiniteit met en zo mogelijk ervaring heeft in een bestuursfunctie waarin beleidsbepaling en strategievorming leidend zijn. Daarnaast is ervaring in een organisatie met professionals én vrijwilligers een pre.

Een bestuurslid dient over de volgende competenties te beschikken: onafhankelijk, kritisch, integer, betrouwbaar, analytisch en oordeelvormend, communicatievaardig, organisatiebewust en coöperatief.
Bij onafhankelijkheid gaat het er met name om, dat er geen financiële banden zijn met de Stichting en bij de Stichting of B.V. betrokken externe bedrijven en instanties. Ook mag er op geen enkele andere wijze sprake zijn van belangenverstrengeling.

In het algemeen streven we naar een brede leeftijdsspreiding binnen het bestuur; zodat er ook instroom en doorgroei ontstaat voor en van jongere bestuursleden.
Het gaat om een vrijwilligersfunctie zonder bezoldiging. Onkosten worden vergoed. Het bestuur vormt een goed en plezierig team en functioneert op professionele wijze.

In de huidige fase van ontwikkeling van de organisatie is het wenselijk (belangrijk) om het bestuur op sterkte te brengen met het benoemen van een lid met stevige bestuurlijke kwaliteiten en ervaring; mogelijk als ondernemer of in een maatschappelijke organisatie; met een eigen netwerk in Deurne en omgeving. We verwachten van het nieuwe bestuurslid dat deze ook de portefeuille vicevoorzitter gaat invullen.

Huidige verdeling aandachtsgebieden in het bestuur:
1. Voorzitter:  Piet van Kalken. Strategisch beleid, vertegenwoordiging extern; samenwerkingspartners cultuurbeleid; bestuurlijk overleg met gemeente.
2. Secretaris: Addie Smolders. Interne organisatie, Governance Code Cultuur; wet- en regelgeving,  juridische kwesties; bestuurlijk overleg met gemeente.
3. Penningmeester: Monique Jenneskens. Financieel beleid, sponsor beleid; regelingen in verhouding Stichting-BV.
4. Lid: Henk Reijnen. Horeca, marketing, personeelsbeleid, vrijwilligersbeleid.
5. Lid: vacature ‘ondernemerschap’

Daarnaast participeert een adviseur (Theo Goossens) met specifieke deskundigheid op het gebied van cultuurevenementen en -programmering; en een groot netwerk van samenwerkingspartners.

Meer info?
Voor meer informatie kun je bellen met de voorzitter, Piet van Kalken: 06-51554365.

Reageren op deze advertentie kan tot 30 september.
Stuur een brief met motivatie en cv via mail naar: manager@ccmvd.nl
Of stuur een brief naar:

Cultuurcentrum Deurne
t.a.v. P. van Kalken, voorzitter
Martinetplein 1
5751 KM Deurne

s.v.p. op enveloppe vermelden: vacature bestuur

De gesprekken met kandidaten zullen plaatsvinden op vrijdagmiddag 11 oktober 2019.